Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

MEΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

"Η κάθε ανεμογεννήτρια θα έχει ισχύ δύο μεγαβάτ και διάμετρο ρότορα 87 μέτρα, ενώ στις άδειες που δόθηκαν η ΡΑΕ τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται μέριμνα ώστε «μετά την κατασκευή της διασύνδεσης των αιολικών σταθμών και τη θέση της σε λειτουργία, το ηλεκτρικό σύστημα του εκάστοτε νησιού, μέσω του οποίου ηλεκτροδοτούνται οι καταναλωτές του νησιού, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη διασύνδεση αυτή με ταυτόχρονη παύση της λειτουργίας (π.χ. θέση σε ψυχρή εφεδρεία) του τοπικού πετρελαϊκού σταθμού του νησιού"

http://www.emprosnet.gr/Current/?EntityID=01d188f2-fabc-47f7-b311-54c124ec87a5
ενδεικτικά διάμετρος ρότορα 5 μέτρων αντιστοιχεί σε πτερύγια 2,5 μέτρων
(όπου ρότορας είναι το κινητό κομμάτι της α/γ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου