Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Υπό παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στην Ελλάδα

Μετά από τα ερωτήματα που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές Νίκος Χουντής  (εδώ η ερώτηση) και Μιχάλης Τρεμόπουλος (εδώ η ερώτηση) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε περιοχές της Κρήτης και της Σκύρου,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στην απάντησή της υπογραμμίζει «τη σημασία της καταλληλότητας της θέσης, του σχεδιασμού και της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσκρούσεων αρπακτικών πτηνών, και τη διασφάλιση της συμβατότητας με τους σχετικούς με τη διατήρηση στόχους του δικτύου περιοχών Natura 2000″.
Επίσης η Επιτροπή κάνει γνωστό ότι «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανεπαρκούς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας» και καταλήγει λέγοντας ότι η «η υπό κατάρτιση νομική πράξη θα περιέχει, μεταξύ των άλλων, ειδικές και αυστηρές διατάξεις για τη θέση και τη λειτουργία των έργων αιολικής ενέργειας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, συνεκτιμώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Θα εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων» .
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, εύλογα αναρωτιέται κανείς αν δόθηκε η δέουσα σημασία κατά την εξεύρεση θέσης για την εγκατάσταση του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου στη Βόρεια Χίο; Προφανώς όχι, αφού η εγκατάσταση των 65 ανεμογεννητριών της κοινοπραξίας ΡΟΚΑΣ – IBERDROLA σχεδιάζεται να γίνει εξολοκλήρου σε περιοχές NATURA και συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η διαφύλαξη αυτών και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.
Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του Αίπους και της Αμανής είναι περιοχές χαρακτηρισμένες NATURA 2000, όπως φαίνεται και στις 2 παρακάτω εικόνες. Το μεν Αίπος είναι χαρακτηρισμένο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) και η Αμανή έχει χαρακτηριστεί εκτός από Ζ.Ε.Π. και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI).
Eικόνα από την επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα Δημόσια Δεδομένα http://geodata.gov.gr όπου εμφανίζεται με πράσινη διαγράμμιση το τμήμα της Βόρειας Χίου που έχει χαρακτηριστεί ως NATURA 2000.
Εικόνα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Περιοχών NATURA 2000,  όπου εμφανίζονται με κόκκινη διαγράμμιση οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά (Αίπος και Αμανή) και με μπλε διαγράμμιση οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Αμανή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου